07 டிசம்பர் 2018

நடமாடும் நினைவுப் பெட்டகம்சுவையான கதை ஒன்று சொல்லுங்கள் அத்தான்

சொல்லட்டுமா? சோழன் மகளை சேரன் மணந்தான். சேரனுக்கோர் செல்வன் பிறந்தான். அந்த செல்வன் இந்தச் சிலையை மணந்தான்;

 'தெரிந்த கதைதானே இது'

 நடந்த கதை கூட

நடக்காத கதை ஒன்று சொல்லுங்கள் அத்தான்

30 நவம்பர் 2018

கருப்பு, காட்டேரி
கோயில் இல்லாத ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாம்.

     இக்காலப் பெரியவர்கள் கூறுவதும், எங்கெல்லாம் கும்பாபிசேகங்கள் நடக்கின்றனவோ, அங்கெல்லாம், ஒலிப் பெருக்கி மூலம், அடிக்கடி, காற்றில் தவழ்ந்து வரும் முழக்கமும் இதுவாகத்தான் இருக்க முடியும்.

24 நவம்பர் 2018

பதுங்கு குழியில் முளைத்த எழுத்து
     பதுங்கு குழி

     சீறிப் பாய்ந்து வரும் குண்டுகளிடமிருந்து, தன்னைக் காத்துக் கொள்வதற்காக, மனிதன் கண்டுபிடித்த எளிமையான, வலிமையான தற்காப்பு ஆயுதம், பதுங்கு குழி.

17 நவம்பர் 2018

பேயும் நோயும்
     அது ஒரு காலம்.

     ஒரு பெண் கருத்தரிக்கிறார்.

     குடும்பமே மகிழ்கிறது

     அன்றிலிருந்து உணவு முறை மாறுகிறது

09 நவம்பர் 2018

40 பைசா வைப்பு நிதி
     வைப்பு நிதி

     நிரந்தர வைப்பு நிதி

     நிரந்தர வைப்பு நிதி என்றால் என்ன என்பதை, இன்று நாம் அறிவோம்.

     அதாவது, ஒரு பள்ளியில், ஆண்டுதோறும், ஒரு பேச்சுப் போட்டி நடத்தவும், போட்டியில் வென்றவர்களுக்குப் பரிசுகள் வழங்கவும் விரும்புகிறோம் எனில், நாம் என்ன செய்வோம்.