23 ஆகஸ்ட் 2011

தமிழவேள்

பெற்றோர் 
இழந்தான் இல்லத்
துணையாள்
இழந்தான்  உடன்
பிறந்த  தமையன்
சங்கம் நிறுவிய துங்கன்தனை
இழந்தான்  அருமை
மகன் பஞ்சாபகேசன்தனை
இழந்தான்

துன்பங்கள்
தொடர்ந்து வரினும்
துயரங்களைச் 
சுமந்து வரினும் உள்ளம்
தளராதிருந்தான்  என்றும்
தமிழ்  நினைவோடிருந்தான்
எங்கள் 
முண்டாசு முனிவன்
உமாமகேசன்,

1 கருத்து:

  1. I saw the attachement of video cliping about Prof suba vee speach
    I congrats for your communication intresting
    By
    G Harishankar babu

    பதிலளிநீக்கு

அறிவை விரிவு செய், அகண்ட மாக்கு, விசாலப் பார்வையால் விழுங்கு மக்களை, அணைந்து கொள், உன்னைச் சங்கம மாக்கு, மானிட சமுத்திரம் நானென்று கூவு