17 ஆகஸ்ட் 2018

தஞ்சை சோழர் அரண்மனை     தஞ்சை

      கி.பி.850

     தஞ்சையினை ஆண்ட முத்தரைய மன்னன் ஒருவனிடமிருந்து, விஜயாலயச் சோழன், தஞ்சையைக் கைப்பற்றிய ஆண்டு கி.பி.850.

     அன்று முதல், தஞ்சை சோழர்களின் தலைநகராய் மாறியது.

     ஓராண்டு, ஈராண்டு அல்ல,

     முழுதாய் 164 ஆண்டுகள் தஞ்சைதான் சோழர்களின் தலைநகர்.


     விஜயாலயச் சோழன்

     ஆதித்த சோழன்

     முதலாம் பராந்தகன்

     கண்டராதித்தன்

     அரிஞ்சயன்

     சுந்தரச் சோழன்

     உத்தமச் சோழன்

     மாமன்னன் முதலாம ராஜராஜ சோழன்

எனத் தொடர்ந்து 164 ஆண்டுகள், சோழர்களின் தலைநகராய் விளங்கிய பெருமைக்கு உரியது தஞ்சை.

     மாமன்னன் முதலாம் ராஜராஜசோழனுக்குப் பிறகு, மாமன்னன் ராஜேந்திரச் சோழன், புத்தம் புதிதாய், ஒரு நகரை, கங்கை கொண்ட சோழ புரத்தை உருவாக்கி, புத்தம் புதிதாய் கட்டி எழுப்பி, தஞ்சையை விட்டு அகன்ற பின், தஞ்சை மெல்ல மெல்லத் தன் பொலிவினை இழக்கத் தொடங்கியது.

     பொலிவினை இழந்தாலும், கி.பி.1280 வரை, மூன்றாம் ராஜேந்திரச் சோழன் காலம் வரை, தஞ்சை சோழர்களின் குடையின் கீழ்தான் இளைப்பாறியது.

     164 ஆண்டுகள் தொடர்ந்து சோழர்களின் தலைநகராய் விளங்கிய தஞ்சை, எப்படி இருந்திருக்கும் என்பதைக் கொஞ்சம் கற்பனை செய்து பாருங்கள்.

      இன்றும் கூட உலகே வியந்து போற்றும், பெரியக் கோயிலைத் தன்னகத்தே கொண்டிருந்த தஞ்சை, அன்று, எப்படி மாட மாளிகைகளுடன் ஜொலித்திருக்கும் என்பதை எண்ணிப் பாருங்கள்.

     இஞ்சி சூழ் தஞ்சை

     அதாவது, அரசர்கள் வாழும் அரண்மனையைப் பாதுகாக்கத்தான், பெரும் பெரும் மதிற்சுவர்களும், ஆழமான அகழிகளும் உருவாக்கப்பட்டிருக்கும்.
சோழர் காலத்திற்கு முன்பும், ஏன், சோழர்கள் காலத்திற்குப் பின்பும் கூட இதுதான் நிலை.

     ஆனால் சோழர்கள் காலத்தில்.

     இஞ்சி சூழ் தஞ்சை

     தஞ்சை மாநகரமே கோட்டைச் சுவார்களால் சூழப்பட்டிருந்தது, பாதுகாக்கப்பட்டிருந்தது.

     ஆம், சோழர்களின் காலத்தில் மட்டும்தான், அதுவும் தஞ்சையில் மட்டும்தான், நகரைச் சுற்றிலும், பெரும் மதிற்சுவர்களும், அகழியும் அரண்களாக விளங்கியிருக்கின்றன.

     நினைத்துப் பாருங்கள்

     முழு நகரைச் சுற்றியும் பெரும் கோட்டை

     கோட்டையை ஒட்டிப் பெரும் அகழி

     இதுதான் தஞ்சாவூர்.

     இப்படிப்பட்டத் தஞ்சையில், ராஜராஜ சோழன் வாழ்ந்த அரண்மனை எப்படி இருந்திருக்கும்.

     எத்துணை அழகாய்

     எத்துணை கம்பீரமாய்

     உயர்ந்து எழுந்து நின்றிருக்கும்.

     இத்தகு பெருமை வாய்ந்த அரண்மனை, பாண்டியனின் கோபத்திற்கு இரையாகி, எரிந்து சாம்பலாகிப் போனதுதான் வேதனை.

     ஆம், மாறவர்மன் சுந்தரபாண்டியனால், தீயிட்டுக் கொளுத்தப்பட்டு, தரைமட்டமாக்கப் பட்டது, இந்த அரண்மனை.

     மூன்றாம் குலோத்துங்கச் சோழனின் மறைவிற்குப் பிறகு, தஞ்சை இந்தப் பேரழிவினைச் சந்தித்தது.

     தப்பிப் பிழைத்தது, பெரியக் கோவில் மட்டும்தான்.

தஞ்சையும் உறந்தையும் செந்தழல் கொளுத்திக்
காவியும் நீலமும் நின்று கவினிழப்ப
வாவியு மாறும் மணிநீர் நலனழித்துக்
கூடமும் மாமதிளுங் கோபுரமும் ஆடரங்கும்
மாடமும் மாளிகையும் மண்டபமும் பல இடித்துத்
………………………………… 

     தஞ்சையையும், உறையூரையும் அழித்ததாகக் கட்டியம் கூறுகிறது, பாண்டியனின் இந்த மெய்கீர்த்திப் பாடல்.

     அரண்மனை கொளுத்தப்பட்டது

     மிச்சம் இருந்ததும் இடித்துத் தரைமட்டமாக்கப் பட்டது

     எல்லாம் சரி

     கொளுத்தப்பட்ட, இடித்துத் தரைமட்டமாக்கப் பட்ட, சோழர்களின் அரண்மனை இருந்த இடம்தான் எது?

      பல்லாண்டுகளாய் தஞ்சை மக்களை வாட்டி வதைக்கும் கேள்வி இதுதான்.

     அரண்மனை இருந்த இடம் எது?

      அரண்மனையின் எச்சம், மிச்சம் கூடவா இல்லாமல் போய்விடும்.

      இல்லை

      எச்சமும், மிச்சமும் இருக்கிறது.

      வாருங்கள், சற்றுப் பின்னோக்கிப் பயணித்து, தஞ்சையை ஒரு வலம் வருவோம், வாருங்கள்.

      கி.பி.850 இல் தஞ்சையை முத்தரையர்களிடமிருந்து கைப் பற்றிய விஜயாலயச் சோழன், தனது வெற்றியைக் கொண்டாடும வகையில், வெற்றி தேவதை, கொற்றவை என்னும் நிசும்பசூதனிக்கு, ஒரு கோவில் எழுப்பினான்.

     இன்றைய கீழவாசல், கீழ்க் கோடியில், குயவர் தெருவில், புதையுண்டு வெளிப்பட்டக் கொற்றவையே, விஜயாலயச் சோழன் நிறுவிய நிகும்பசூதனி என வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் உறுதிபடக் கூறுகின்றனர்.

     இக்கோயில், தஞ்சையின் வடகிழக்கு திசையில் அமைந்துள்ளது.

      வட கிழக்கு திசையை, ஈசானி மூலை என்பர்.

      இன்றும்கூட, சிறிய கட்டிடமோ, பெருங்கட்டிடமோ, ஈசானி மூலையில் இருந்து தொடங்குவதுதான் மரபாக இருக்கிறது.

      எனவே, நிசும்பசூதனியின் இருப்பிடத்திற்கு மேற்புறம்தான் சோழர்களின் அரண்மனை இருந்திருக்க வேண்டும்.

      மாமன்னன் ராஜராஜ சோழன் காலத்தில், சோழ அரசுப், பேரரசாய் விரிவடைந்த போது, பாதுகாப்பு மற்றும் குடியிருப்பு இடத் தேவைகளைக் கருத்தில் கொண்டு, இன்றைய கரந்தையின், அதாவது கருந்திட்டைக்குடி பகுதியில், வடவாற்றை நீராதாரமாகக் கொண்டு, தஞ்சையின் புறநகர் பகுதியாகப். புறம்படி மாளிகை ஒன்று ஏற்படுத்தப் பட்டுள்ளது,

      அரச குடும்பம், உயர் அலுவலர்கள், கோயில் ஊழியர்கள் வசிப்பதற்கு என, மிகுந்த பாதுகாப்புடன் வசித்த இடம், தஞ்சை கோட்டை, உள்ளாலை என அழைககப் பட்டது.

     உள்ளாலை

     புறம்படி

     புறம்படியில், யானை, குதிரை கொட்டடிகள், வணிகப் பெருந் தெருக்கள், படை வீரர்களின் குடியிருப்புகள் இருந்திருக்கின்றன.

      சரி, அப்படியானால், தஞ்சை கோட்டை உள்ளாலை எவ்விடம் இருந்திருக்கும் என்ற கேள்வி எழுகிறதல்லவா?

      இதோ விடை.

     சில ஆண்டுகளுக்கு முன், இப்போதிருக்கும் அரண்மனை வளாகத்தில், அகழாய்வு மேற்கொள்ளப் பட்டது.

     அப்பொழுது கலைக் கூடத்தை ஒட்டியுள்ள பகுதியில், சில கட்டிட இடிபாடுகள் கண்டு பிடிக்கப்பட்டன.

     இவை நாயக்கர் கால எச்சங்கள் என முடிவு செய்யப்பட்டு, பணியும் இனிதே முடித்து வைக்கப் பட்டது.

     ஆனால், சற்று சிந்தித்துப் பார்த்தோமானால், வரலாற்றின் சில பக்கங்களைப புரட்டிப் பார்ப்போமேயானால், சில உண்மைகள் விளங்கும்.

     நாயக்கர் காலத்தில், பெரிய படையெடுப்புகளையோ, அதனால் பெரும் அழிவினையோ, தஞ்சை அரண்மனை சந்திக்கவில்லை என்பது உண்மை.

     அப்படியானால், நாயக்கர் கால அரண்மனைக்கும் கீழே, மண்ணில் புதைந்திருப்பது யாருடைய அரண்மனையாக இருக்க முடியும்.

     நாயக்கர்கள் கால கட்டிடங்களுக்கும் கீழே, பூமியில், நான்கு அடி முதல், பத்து அடி ஆழத்தில், மூழ்கி இருக்கும் கட்டட எச்சங்கள், நிச்சயம், நாயக்கர்கள் காலத்தைச் சார்ந்ததாக இருக்கவே முடியாது அல்லவா.

      அப்பாடியானால், இந்த எச்சங்கள், நாயக்கர் காலத்திற்க முன், தஞ்சையை ஆண்ட, சோழர்களின் அழிந்து போன, அழிக்கப்பட்ட, தீ வைத்துக் கொளுத்தப்பட்ட, அரண்மனையின் எச்சங்கள்தான் என உறுதியாய் கூற முடியும்.

      எனவே, இப்போதுள்ள அரண்மனை, சோழர் அரண்மனையின் அழிவுகளின் மீதுதான் கட்டப்பெற்றிருக்கிறது என்பது திண்ணம்.

      சோழர் கால அரண்மனை இருந்த இடமும், இப்பொழுது இருக்கும் நாயக்கர் கால அரண்மனையும் ஒரே இடம்தான்.

    அரண்மனைக்கு அருகில் உள்ள உழவன் சிலை விளையாட்டுத் திடலில், அகழாய்வு செய்தால், நிச்சயம், வெகு நிச்சயமாய், மீதமுள்ள சோழர் கால அரண்மனை வெளிப்படும்.

     செய்வார்களா?

---

     நண்பர்களே, சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேல், ஒளிப் படக் காட்சிகளோடு, வரலாற்றுச் செய்திகள், ஆதாரங்களோடும், தகுந்த மேற்கோள்களோடும், தெறித்து விழ. தன்னிலை மறந்துதான் அமர்ந்திருந்தேன்.

       பல்லாண்டு கால தனது ஆய்வின் மூலம், ஒரு மாபெரும் வரலாற்று உண்மையை வெளிக் கொணர்ந்திருக்கிறார் இவர்.

      மறுதலிக்க முடியாத வாதத்தை முன் வைத்து, குழுமியிருந்த அனைவரின் உள்ளங்களையும் வென்று விட்டார், இந்த வரலாற்று ஆய்வாளர்.

     இதில் வியப்பிறிகுரிய செய்தி என்ன  தெரியுமா?

     இவர் ஒரு ஆசிரியர்

     பட்டதாரி நிலை கணித ஆசிரியர்

     பதவி உயர்வு பெற்று, மேனிலைப் பள்ளித் தலைமையாசிரியராகச் சீரியப் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவர்.


     ஓய்விற்குப் பிறகும் பல ஆண்டுகள், மெட்ரிக் மேனிலைப் பள்ளி முதல்வராகவும் பணியாற்றியவர்.
     
     தன் காலம் முழுவதையும் வரலாற்றின் பக்கம் திருப்பி, தேடுதலிலேயேச் செலவிட்டவர்.

வரலாற்று ஆய்வாளர்
அய்யம்பேட்டை ந.செல்வராஜ்.
…..


கடந்த 12.8.2018 ஞாயிற்றுக் கிழமை நடைபெற்ற,
ஏடகம் அமைப்பின்
ஞாயிறு முற்றம்
சொற்பொழிவில்
வரலாற்று ஆய்வாளர்
அய்யம்பேட்டை ந.செல்வராஜ் அவர்களின்
உரைகேட்டு மயங்கித்தான் போனேன்.

      இவரைப் பல ஆண்டுகளாக, நான் அறிவேன்.

       இருப்பினும், நேரில் சந்திப்பதற்கான வாய்ப்பு, இவர்தம் பொழிவைக் கேட்டு மகிழ்வதற்கான வாய்ப்பு இப்பொழுதுதான் கிடைத்தது.


இவர், நமது நண்பர்
முனைவர் பா.ஜம்புலிங்கம் அவர்களின் நண்பர்.

கற்றோரைக் கற்றோரே காமுறுவர் என்பர்.

முனைவர் பா.ஜம்பலிங்கம் ஓர் ஆய்வாளர்

அய்யம்பேட்டை ந.செல்வராஜ் ஓர் ஆய்வாளர்

இந்நிகழ்விற்கு ஏற்பாடு செய்திருந்த ஏடகம் நிறுவுனர்
திரு மணி.மாறன் ஓர் ஆய்வாளர்.

ஆய்வாளர்களின் சங்கமம் ஏடகம்.

…..

சோழரும் அரண்மனையும்
என்னும் தலைப்பிலான
ஏடகப் பொழிவிற்கு வந்திருந்தோரை,


தஞ்சை ஜினாலயம், அறங்காவலர்
திருமிகு ச.அப்பாண்டைராஜ் அவர்கள்
வரவேற்றார்.

தஞ்சாவூர், மகளிர் மற்றும் மகப்பேறு அரசு மருத்துவர்
மருத்துவர் ஜெ.காயத்ரி அவர்கள்,
தலைமையுரை ஆற்றினார்.


ஏடகப் பொறுப்பாளர்,
திரு பி.கணேசன் அவர்கள்
நன்றி கூற விழா இனிது நிறைவுற்றது.


தஞ்சாவூர், பான்செக்கர்ஸ் மகளிர் கல்லூரி, தமிழ்த்துறைத் தலைவர்
முனைவர் க.ஆனந்தி அவர்கள்
நிகழ்வினைத் தொகுத்து வழங்கினார்.ஒவ்வொரு மாதமும்
ஞாயிறு முற்றம்
ஒவ்வொரு பொழிவும்
வேறு வேறு விதம்
என ஏற்பாடு செய்து,
அரங்கேற்றிவரும்
ஏடகம் நிறுவுநர்
திரு மணி.மாறன் அவர்களின்
பணி போற்றுதலுக்கு உரியது

போற்றுவோம், வாழ்த்துவோம்.


     

46 கருத்துகள்:

 1. அரிய தகவல்கள்தான் நண்பரே அரசு செவி சாய்த்தால் நல்லது.

  பதிலளிநீக்கு
 2. ஆஆஆஆஆ அரண்மனை பார்க்க நான் தான் முதல்ல வந்தேன் கில்லர்ஜி முந்திட்டார் கர்ர்ர்ர்:)).. இந்த அரண்மனையிலதான் இப்போ ஒரு ட்ராமா எடுத்திருக்கிறார்கள் என நினைக்கிறேன்... கல்யாணவீடு எனும் பெயரில்..

  பதிலளிநீக்கு
 3. இந்த கருத்து ஆசிரியரால் அகற்றப்பட்டது.

  பதிலளிநீக்கு
 4. நன்றி ஐயா,இவ்வரலாற்று பதிவை
  எனது முகநூல் சுவற்றில் பகிர்ந்து கொள்கிறேன்.

  பதிலளிநீக்கு
 5. கருந்திட்டைக்குடி மண் வரலாற்றை புதைத்து கொண்டுள்ளது. நீங்கள் லேசாக தொட்டிக்காட்டிருக்கிறீர்கள். கருணாசாமி ( வசிட்டேஷ்வரர்) கோவிலை சுற்றி அகழ்வாராய்ச்சி செய்தால் பல செய்திகள் கிடைக்கும்.

  பதிலளிநீக்கு
 6. Very important and interesting information.
  Thanks to Thiru அய்யம்பேட்டை ந.செல்வராஜ் and Thiru கரந்தை ஜெயக்குமார் for this article.

  பதிலளிநீக்கு
 7. சிறப்பான தகவல்கள். இப்படி இழந்தவை எத்தனை எத்தனை..... ஆய்வாளர்களுக்குப் பாராட்டுகளும் வாழ்த்துகளும்.

  பதிலளிநீக்கு
 8. என் இனிய நண்பர் ஜெயக்குமார் அவர்களுக்கு, சான்றுகளை வரலாற்று ஆசிரியர்கள் ஆய்வு செய்யலாம்.அய்யா கூறிய கருத்துகள், ஆய்வுகள் அருமை.

  பதிலளிநீக்கு
 9. சுவாரஸ்யமான தகவல்கள். அவ்வளவு வருடங்கள் தஞ்சையில் இருந்தும் நான் அரண்மனை பார்த்தது இல்லை. ஏடகம் மணிமாறன் அவர்களுக்கு பாராட்டுகள்.

  பதிலளிநீக்கு
 10. சிறப்பான தகவல்கள் ஐயா... வியக்கவும் வைத்தது...

  பதிலளிநீக்கு
 11. இது என்ன சார் ஒரு வார்த்தை பிசகாமல் அப்படியே பதிவிட்டு இருக்கிறீர்கள்.... மிக்க நன்றி... மணி.மாறன் இந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்தார்.... அவருக்குத்தான் முதலில் நன்றி சொல்ல வேண்டும்.... தஞ்சையில் ஆய்வு செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கிறது.... வரலாறு முடிந்துவிடவில்லை....தொடர்கதைதான்..ஆசிரியர்கள் மனது வைத்தால் மறைக்கப்பட்ட எத்தனையோ வரலாறுகளை வெளிக்கொண்டு வர முடியும்.... சின்ன திருத்தம்... நான் பட்டதாரி கணித ஆசிரியர்... மேனிலைப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியராகப் பணியாற்றி பணி நிறைவு செய்து மெட்ரிக் மேல்நிலை பள்ளியிலும் முதல்வர் ஆக பணியாற்றி... இப்போது முழு நேர ஆய்வாளர்....தங்கள் பதிவிற்கு மீண்டும் நன்றி.... வாழ்த்துக்கள்..... பாராட்டுக்கள்....

  பதிலளிநீக்கு
 12. அருமையான வரலாற்று தகவல்களை தந்ததற்கு மிக்க நன்றி !!!!

  பதிலளிநீக்கு
 13. நமக்கு எதிரிகள் வெளியிலிருந்து வர தேவையில்லை .நம்மை சுற்றிலும் இருக்கிறார்கள்.நம்முடனேயே இருக்கிறார்கள். நமக்குள்ளேயும் இருக்கிறார்கள். என்பதையே நம் தமிழர்களின் வரலாறு காட்டுகிறது.

  பதிலளிநீக்கு
 14. முற்கால பிற்கால பாட்டன் பெருமைகளை அறிய விரும்பும் நாம் மற்ற பாட்டன்களை அறிய தவறுவது ஏன்???... ஆய்வுகள் தொடரட்டும்... முற்கால பிற்கால சோழர் பாண்டியர்களுக்கு முன் பின் வாழ்ந்த பாட்டன் பெருமைகளையும் வெளிக்கொணர்ந்து தமிழன் சிறப்பை உலகிற்கு காட்டுவோம்.
  வாழ்த்துக்கள் தோழரே...

  பதிலளிநீக்கு
 15. பிரமிப்பாகவும் மகிழ்வாகவும் இருக்கிறது அண்ணா. ஆய்வாளர்களுக்கு நன்றி. முனைவர் ஜம்புலிங்கம் ஐயாவின் நண்பர் என்பதறிந்து இன்னும் மகிழ்ச்சி.
  பகிர்விற்கு நன்றி அண்ணா.

  பதிலளிநீக்கு
 16. அருமையான பதிவு. தமிழரின் வரலாறும் தொன்மையும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். நமது வரலாற்றை அழிப்பதில் பலர் ஆர்வம் கொண்டுள்ளனர். அவர்களிடம் இருந்து நமது வரலாறு காக்கப்பட வேண்டும்.

  இயற்கையின் சீற்றம் இயல்பே !
  http://newsigaram.blogspot.com/2018/08/iyarkaiyin-seetram-iyalbe.html
  #கவிதை #தமிழ் #இயற்கை #மக்கள் #கேரளா #பாலாஜி #அன்னை #அழிவு #பேரிடர் #மன்னிப்பு #பூமி #மனிதன் #வாழ்க்கை #சிகரம்

  பதிலளிநீக்கு
 17. அரிய தகவல்கள். அருமையான பதிவு. பகிர்விற்கு நன்றி.
  https://kovaikkothai.wordpress.com/

  பதிலளிநீக்கு
 18. இத்தகைய அரிய ஆய்வுகள் தொடரட்டும். பல உண்மைகள் வெளி வரும். ஆனால் எல்லோரும் சோழர்கள் குறித்தே ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். ஏன் பாண்டியர் குறித்தோ, பல்லவர் குறித்தோ ஆய்வு செய்வதில்லை? இத்தனைக்கும் பாண்டியர் தாம் தமிழ்நாட்டின் முதல் தமிழ் மன்னர்கள். மூத்த குடிகள். சோழர்கள், பல்லவர்கள் எல்லாம் பின்னால் வந்தவர்கள்.

  பதிலளிநீக்கு
 19. சொற்பொழிவில் நேராகக் கேட்டு அனுபவித்ததை உங்கள் எழுத்தின்மூலமாக இன்னும் அனுபவித்து, ரசித்தேன். அருமை. பாராட்டுகள். திரு அய்யம்பேட்டை செல்வராஜ் ஐயா அவர்களை என் பௌத்த ஆய்வு மூலமாக அறிந்தேன். அய்யம்பேட்டையில் ஒரு நாகப்பட்டின புத்தர் செப்புத்திருமேனி (Buddha bronze sculpture from Nagapattinam) கண்டுபிடிப்பின்போது அவர் மிகவும் உதவியாக இருந்தார். என் ஆய்வுக்கு துணை நிற்கும் பெருமக்களில் அவரும் ஒருவர்.

  பதிலளிநீக்கு
 20. நீங்கள் மட்டுமே தகுதியானவர் இத்தகைய சித்திரங்களை அழகாக வடிவமைக்க. வாழ்த்துகள்.

  பதிலளிநீக்கு
 21. ஆய்வு தகவல்களுக்கு பாராட்டுகளும் வாழ்த்துகளும்!

  பதிலளிநீக்கு
 22. 2012ல் இந்த அரண்மனையை பார்த்தேன். அதுக்கப்புறம் பார்க்கும் பாக்கியம் கிடைக்கவில்லை.

  மிச்சமிருப்பதையாவது அரசு காப்பாத்தினால் நல்லது.
  ஆய்வு தகவல்களை அறிய தந்தமைக்கு நன்றிண்ணே

  பதிலளிநீக்கு
 23. சொற்பொழிவுகளைக் காட்டிலும் இவற்றை தாங்கள் ஆவணப்படுத்திடும் அழகை கண்டு வியந்து போகிறேன்.

  பதிலளிநீக்கு
 24. நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பே -
  தஞ்சைப் பற்றி பல செய்திகளை அப்போதைய வார இதழ்களுக்கு அனுப்பி வைப்பதை வழக்கமாகக் கொண்டிருந்தேன்...

  ஆரொருவரும் அவற்றை ஏறிட்டுப் பார்க்கவில்லை...

  படிப்பும் பட்டமும் இல்லாதவனிடமிருந்து அவற்றை யார் ஏற்றுக் கொள்வார்!..

  ஆவணப்படுத்துதற்கான புகைப்பட வசதிகள் இல்லாத
  அன்றைய கால கட்டத்தில் - அரிய விஷயங்களை
  என் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டதோடு சரியாய்ப் போனது...

  உலகத் தமிழ் மாநாட்டின் போது தான் தஞ்சை அரண்மனை அகழ்வு செய்யப்பெற்று பழைய அஸ்திவாரம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது...

  அதனுள்ளே நீராடும் மண்டபமும் கண்டுபிடிக்கப் பட்டதாகச் சொன்னார்கள்.. சென்று பார்ப்பதற்குள் நிலைமை மாறி விட்டது...

  சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னால்
  தஞ்சை மற்றும் கரந்தை பகுதியில் புதை சாக்கடைப் பணி நடந்த போது சாலைகளுக்குக் கீழ் பல இடங்களில் நிலவறைகள் தென்பட்டதாக சொன்னார்கள்...

  கரந்தையில் கூட சுரங்கப் பாதை ஒன்று தென்பட்டதாக பரபரப்பு...
  அப்போது நான் கரந்தையில் இருந்ததால் விரைந்து சென்றேன்..

  ஆனாலும் பாதுகாப்பு என்று இரும்பு தடுப்புகள் வைக்கப்பட்டன..
  இரண்டொரு நாட்களில் அது ஒன்றுமில்லை என்று மூடிவிட்டார்கள்..

  கரந்தையில் கலைப் பொக்கிஷமாக விளங்கும் இராமர் மடம் - பழைய இரும்பு குப்பைகளுக்கான இடமானது...

  எதிரே இருக்கும் ஆஞ்சநேயர் கோயில் தையற்கடையாகப் போனது...

  அருகில் தான் கரந்தைத் தமிழ் சங்க வளாகம்...

  இவற்றையே கருத்தில் கொள்ளாத மக்கள்
  சோழ சாம்ராஜ்ஜியத்தின் புறம்படிப் பகுதி - கரந்தை தான்
  என்பதில் நாட்டம் கொள்ளப் போகின்றார்களா!...

  அரிய செய்திகளை பதிவில் வழங்கிய தங்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றி..

  பதிலளிநீக்கு
  பதில்கள்
  1. நன்றி ஐயா....பாதாள சாக்கடை கட்டுமானம் தஞ்சையில் நடந்த போது ஏராளமான கட்டுமானங்கள் வெளிப்பட்டன....கீழவாசல் இருந்த இடத்தருகில் கருங்கள் கட்டுமானங்கள் தெரிந்தன....எல்லாவற்றையும் மூடி மறைத்து விட்டார்கள்... தமிழ் பல்கலை கழகம் இதுவரை ஆக்கபூர்வமான பணி ஏதேனும் செய்துள்ளதா....தஞ்சையில் உள்ள புகழ்பெற்ற ஆய்வாளர்களஆய்வாளர்களும் ஏனோ ஆர்வம் காட்டவில்லை...
   கருந்திட்டைகுடியில் சமர்த்த ராமதாஸரின் சீடர் பீமராஜ கோஸ்வாமியின் சமாதிதான் ஆக்கிரமிப்பில் உள்ள ஆஞ்சநேயர் கோயில்.... எதிரில் உள்ள ராமர் மடம் கோஸ்வாமியின் ஆஸ்ரமமாக இருந்து இருக்கலாம்....
   உங்களைப் போன்ற ஆர்வம் அதிகம் உள்ளவர்கள் கரந்தையின் பெருமையை வெளிக்கொண்டு வரும் முயற்சியில் எம் போன்றோரையும் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம்..... ஐயா.

   நீக்கு
  2. அன்பின் திரு.N.செல்வராஜ் அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றி....

   அரிய தகவல்களைக் கண்டு மகிழ்ச்சி..

   சமர்த்த ராமதாஸ ஸ்வாமிகளின் மடம் கொண்டிராஜ பாளையம் சாமந்தான் குளக்கரையில் உள்ளது....

   சத்ரபதி சிவாஜி மகாராஜின் குரு இவரே...

   ஸ்வாமிகள் வணங்கிய இன்னொரு ஆஞ்சநேயர் கோயில் சிவகங்கை குளக்கரையில் உள்ளது...

   இந்த ஆஞ்சநேயர் கோயிலுக்குப் போவதில் தற்போது பிரச்னை..

   வழியில் உள்ள கிறித்தவ சபையினர பிரச்சினை...

   இந்த ஆண்டு பெரிய கோயில் தீர்த்தவாரி பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் நடந்தது...

   நேரில் கண்டேன்..

   நீக்கு
  3. ஆமாம், சுவாமியை நடு வீதியில் பலமணி நேரங்கள் காக்க வைத்திருந்தனர். :(

   நீக்கு
 25. அரிய ஆய்வுத் தகவல்.
  தொகுத்து அளித்தமைக்கு நன்றி.

  பதிலளிநீக்கு
 26. தேவையான உதவிகளைச் செய்வதன் மூலம் ஆய்வாளர்களை அரசு ஊக்குவிக்க வேண்டும்.

  புதிய தகவலைத் தாங்கிய சுவையான பதிவு.

  பதிலளிநீக்கு
 27. எந்த ஆய்வின்போதும் இதுஇப்படித்தான் என்று நினைத்து ஆய்வு செய்கிறார்களோ ஆய்வு செய்ய ஏதாவது ரெம்னண்ட்ஸ் இருக்க வேண்டும் அல்லவா

  பதிலளிநீக்கு
 28. சில நாட்களுக்கு முன் எங்கோ (பெயர் நினைவுக்கு வரவில்லை) பெரும்புதையல் இருப்பதாகக் கருதி அகழ்வாராய்ச்சி செய்தார்கள் பெரும்செலவுக்குப் பின் எதுவும்கிடைக்காமல் ஆராய்ச்சி கைவிடப்பட்டது

  பதிலளிநீக்கு
 29. சொற்பொழிவாக கேட்பது போன்ற பிரமை... மதுரையை பற்றிய ...காவல் கோட்டம் போன்று தஞ்சையை பற்றிய காவல் கோட்டம் உண்டா? என்பது தெரியவில்லை...

  பதிலளிநீக்கு
 30. அருமையான விவரிப்பு.வாழ்த்துக்கள்,,,,

  பதிலளிநீக்கு
 31. மிக மிக இனிய செய்தி!

  இந்திப் படங்கள் சிலவற்றில் வட நாட்டு அரசர்களின் அரண்மனைகளைப் பார்க்கும்பொழுதெல்லாம், "இவர்களை விடப் பன்மடங்கு வலிமையோடும் செழிப்போடும் வாழ்ந்த நம் அரசர்களின் - குறிப்பாகச் சோழ அரசர்களின் - அரண்மனைகளை ஏன் எங்குமே காண முடிவதில்லை எனும் கேள்வி எழும். இப்பொழுதுதான் அவை முற்றிலும் அழிக்கப்பட்டு விட்டன என்கிற வரலாறு தெரிய வருகிறது. ஆனால் அத்துடன் கூடவே அதன் மிச்சம் இன்றும் இருக்கிறது; அதுவும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு விட்டது எனும் நற்செய்தியையும் அறிய முடிந்ததில் மிக்க மகிழ்ச்சி! இந்த அரிய செய்திக்காக மிகவும் நன்றி ஐயா!

  பதிலளிநீக்கு
 32. மிகவும் அரிதான தகவல் நண்பரே .அரசு செவி சாய்க்குமா

  பதிலளிநீக்கு
 33. மிக அரிதான, அருமையான கட்டுரை! படிக்கப் படிக்க இனிமை! எழுத்தாளர் அகிலனின் ' கயல்விழி' என்ற வரலாற்று புதினத்தில் குலோத்துங்க சோழன் தன் வெற்றியைக் கொண்டாட மதுரையில் செய்த அத்துமீறல்களுக்கு, பதிலுக்கு சபதம் பூண்டு சுந்தர பாண்டியன் தஞ்சையை அழித்தான் என்று எழுதியிருப்பார். அது நினைவில் எழுந்தது உங்களின் தஞ்சை அரண்மனை விபரங்களைப்பற்றி படித்தபோது!

  பதிலளிநீக்கு
 34. தஞ்சை அரண்மனை பற்றிய மிகச் சிறப்பான பதிவு. Video எடுத்து வெளியிட்டிருந்தால் பலருக்கும் பயன்பட்டிருக்கும். தஞ்சையில் நடக்கும் அரிய நிகழ்வுகள் video வாக பதிவது மிகவும் நன்மை பயக்கும். விரிவான பதிவிற்கு நன்றி.

  பதிலளிநீக்கு
 35. அரிய தகவல்களும் புகைப்படங்களும். முற்று முழுதாக மனித வலு கொண்டு கட்டப்பட்ட கட்டிடங்கள். ஒரு நாட்டைச் சுற்றி கோட்டை அமைப்பதென்றால் நினைத்துப் பார்க்க முடியாது. இவர்கள் எம்முடைய வரலாற்றை அடையாளப்படுத்தியவர்கள்

  பதிலளிநீக்கு
 36. பெறுமதியான தகவல்களின் தொகுப்பு.

  பதிலளிநீக்கு
 37. பொன்னியின் செல்வன் புதினத்தை படித்து விட்டு, சோழர்கள் அரண்மனை பற்றி தெரிந்து கொள்ள விரும்பி வலையில் உளாவிய போது இந்த கட்டுரையை படித்தேன். Google map-ல் இப்போதுள்ள அரண்மனை அமைப்பை பார்க்கும்போதே தெரிந்து கொண்டேன் இது 100% சோழர்கள் அரண்மனை இருந்த இடம் என்று ‌.

  பதிலளிநீக்கு
 38. மேலும் அந்த புதினத்தை படிக்கும் போது, பண்டைய சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் அரண்மனை அமைப்பை பற்றி பெரிதும் தெரிந்து கொள்ள முடியும். நிலவறைகள், கோட்டை சுவர்கள், அரண்மனை அமைப்பை, ரகசிய வழிகள், போன்றவற்றை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

  பதிலளிநீக்கு
 39. அத்தகைய பிரமாண்ட அரண்மனை இருந்த இடத்தின் , தற்போதைய நிலையை பார்க்கும் போது, மிகவும் கவலையாக உள்ளது

  பதிலளிநீக்கு
 40. என் பெயர் ச.அசோக்குமார், இயந்திர பொறியியல் பட்டம் முடித்தவர், ஊர்: விழுப்புரம், வயது 24 , தொல்லியல் துறை மற்றும் அகழ்வாய்வு பணிகளில் உதவி செய்யவும் ஆயத்தமாக உள்ளேன்,என் கைப்பேசி எண்: 7639552088

  பதிலளிநீக்கு

அறிவை விரிவு செய், அகண்ட மாக்கு, விசாலப் பார்வையால் விழுங்கு மக்களை, அணைந்து கொள், உன்னைச் சங்கம மாக்கு, மானிட சமுத்திரம் நானென்று கூவு