24 ஆகஸ்ட் 2019

இதுதான் காதலா?
     ஆண்டு 1904

     ஜுலை 15

     கட்டிலில் அம்மனிதர் கண் மூடிப் படுத்திருக்கிறார்.

     அருகினில் அவர் மனைவி

     காதல் மனைவி

     நாள்தோறும் இவரைப் பார்ப்பதற்காக, பூங்கொத்துடன் வரும் ஒரு சிறுவன், இதோ இன்றும் வருகிறான்.

     இன்று மட்டும அந்தப் பூங்கொத்தை, நீயே அவரது தலைமாட்டில் வைத்துவிடு.

     இன்று அவர் தானேஎழுந்து, வழக்கம்போல், வாங்கும் நிலையில் இல்லை

15 ஆகஸ்ட் 2019

பிரிவினை
     பா கி ஸ் தா ன்

     பிரிவினை என்றாலே நம் மனதில் நிழலாடும் பெயர், பாகிஸ்தான்.

     பா கி ஸ் தா ன்

     இந்தப் பெயர் எப்படி உருவாக்கப் பட்டது தெரியுமா?