27 அக்டோபர் 2023

ஓடத்துறைத் தெரு

    


 திருவையாறு.

     நினைத்தாலே போதும் நெஞ்சமெல்லாம் இனிக்கும்.

     என் தந்தை பிறந்து, தவழ்ந்து, வளர்ந்த ஊர்.

     கரந்தையில் பிறந்தாலும், சின்னஞ்சிறு வயதில், என்னைத் தாலாட்டி வளர்த்த ஊர்.

19 அக்டோபர் 2023

மணி மாறன்இந்தியா முழுமையும் 35 இலட்சம் ஓலைச் சுவடிகள் இருக்கின்றன.

     தமிழ் நாட்டில் மட்டும் 15 இலட்சத்திற்கும் அதிகமான தமிழ்ச் சுவடிகள் உள்ளன.

     இந்தியா தவிர, 35 நாடுகளில் ஐம்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட, தமிழ்ச் சுவடிகள் இருக்கினறன.

     இதில் வியப்பிற்குரிய செய்தி என்னவென்றால், தமிழ்ச் சுவடிகளில் 60 சதவீதச் சுவடிகள் மருத்துவச் சுவடிகள்.

06 அக்டோபர் 2023

அரந்தரங்க சுத்தி

 


சாவது எளிது, அரிது சான்றாண்மை நல்லது

மேவல் எளிது, அரிது மெய்போற்றல் – ஆவதன்கண்

சேறல் எளிது, நிலை அரிது தெள்ளியராய்

வேறல் எளிது, அரிது சொல்.