23 அக்டோபர் 2019

ரோசெட்டோ
    

நாமெல்லாம் இறைவனை, மலர் கொண்டு, தீப ஆராதனை செய்து வழிபாடு செய்து வருகிறோம் அல்லவா,

     அவர்களும் இப்படித்தான் இறைவனை வணங்கியிருக்கிறார்கள்.