26 மார்ச் 2020

ஜகன் மோகினி
     ஆண்டு 1907

     அந்தப்  பெண் குழந்தைக்கு வயது ஐந்து அரை.

     அன்று காலை முதலே வீடு அமர்க்களப்பட்டது

     அந்தக் குழந்தையை குளிக்க வைத்து, புதிய பட்டுப் பாவாடை அணிவித்தார்கள்.

19 மார்ச் 2020

அமின்     டக்காகி கான்சிரோ

     தலைவர்

     ஒரு படையின் தலைவர்

     கப்பற் படையின் தலைவர்

     ஜப்பான் கப்பற் படையின் தலைவர்

     இவருக்கு ஒரு பழக்கம்

05 மார்ச் 2020

மணிமொழி என்னை மறந்துவிடு
     ஆண்டு 1991

     அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி, ஆவினங்குடி

     ஒன்பதாம் வகுப்பு

     கணிதப் பாட வேளை

     கணித ஆசிரியர் கே.பி எனப்படும் கே.பாலகிருஷ்ணன் பாடம்  நடத்திக் கொண்டிருக்கிறார்.

     மாணவர்கள் பாடத்தைக் கவனித்துக் கொண்டிருக்க, ஒரு மாணவர் மட்டும் தலை கவிழ்ந்து அமர்ந்திருக்கிறார்.