31 ஆகஸ்ட் 2022

வாருங்கள், வாழ்த்துவோம்

      திருமணம்.

     புதுமனைப் புகுவிழா.

     காதணி விழா.

     கோயில் குடமுழுக்கு விழா.

     படத் திறப்பு.

     மகிழ்வைத் தருகின்ற விழாவாக இருந்தாலும், துயரைப் பகிர்ந்து கொள்கின்ற நிகழ்வாக இருந்தாலும், நாம் முதலில் செய்யும் பணி, அழைப்பிதழ் அச்சிடுவதுதான்.

    

25 ஆகஸ்ட் 2022

மறைந்த தமிழோசை

 


     மறதி.

     மறதி ஒரு மாமருந்து என்பார்கள்.

     ஒருவன் தன் வாழ்வில் நிகழும், அத்துணை நிகழ்வுகளையும், நினைவுகளாய் பத்திரமாய் பாதுகாப்பான் எனில், அவன் விரைவில் மனநல மருத்துவரை நாட வேண்டிய அவசியம் வரும்.

    

17 ஆகஸ்ட் 2022

வலவன் ஏவா வான வூர்தி

 


     ஒரு சமுதாயத்தின் பண்பாட்டையும், நாகரிகத்தையும், பொருளாதாரத்தையும், மக்களின் அறிவையும், பழக்க வழக்கங்களையும் ஏடுத்துரைப்பவையே இலக்கியங்களாகும்.

     மேல்நாட்டு அறிவியல் சிந்தனையின் பயனாய், புதுப் புது அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளும், புத்தம் புது அறிவியல் கோட்பாடுகளும் தோற்றம் பெறுவதற்கு, வெகு காலத்திற்கு முன்னரே, இக்கண்டுபிடிப்புகளுக்கான, கோட்பாடுகளுக்கான வித்துக்கள், நம் சங்க இலக்கியங்களில் பரவிக் கிடப்பதைக் காணலாம்.

05 ஆகஸ்ட் 2022

இலக்கிய மாமணி

 

     நினைவாற்றல்.

     நினைவாற்றல் என்பது அனைவரிடமும் இருக்கக் கூடிய ஒன்றுதான்.

     ஆனால்  நினைவடுக்குகளில் எவ்வளவு செய்திகளை சேமித்து வைத்திருக்கிறோம் என்பதில்தான் விசயமே இருக்கிறது.