06 ஜனவரி 2019

வலையுலக உறவுகளுக்கு …..
வலையுலக உறவுகளுக்கு அன்பு வணக்கம்.

     நலம்தானே.

     வலையுலகின் இன்றைய நிலை பற்றிச் சற்று நேரம், உங்களோடு உரையாட விரும்புகின்றேன்.