10 மே 2021

அஞ்சினான் புகலிடம்

     சமணம்.

     சமண சமயம் பண்டைக் காலத்தில், தமிழ் நாடு முழுவதும் பரவி உச்சம் பெற்றிருந்தது.

     சமணம், தமிழ் நாட்டில் ஆழங்கால் பதித்து, தழைத்து, வளர்ந்திருந்ததை, தேவாரம், நாலாயிர பிரபந்தம், பெரிய புராணம், திருவிளையாடற் புராணம் முதலான பிற்காலத்து நூல்களும், மணி மேகலை, சிலப்பதிகாரம் முதலான சங்ககாலத்து நூல்களும் தெரிவிக்கின்றன.

     இலக்கியங்கள் மட்டுமல்ல, சாசனங்களும், அழிந்தும் அழியாமலும் காணப்படுகின்ற சமணக் கோயில்களும், காடுமேடுகள், மலைகள் என ஆங்காங்கே காணப்படுகினற சமண சமய தீர்த்தங்கர்களின் சிலைகளிலும் சான்றுகள் கிடைக்கின்றன.

    

04 மே 2021

மகாகவியைக் கொண்டாடுவோம்

 


     பாரதியை இன்னும் நாம் முழுமையாகக் கொண்டாடவில்லை.

     பள்ளி மாணவர்களுக்கானப் போட்டிகளின் தலைப்புகளில் ஒன்றாக மட்டுமே, பாரதி இன்று பார்க்கப்படுகிறார்.

    

26 ஏப்ரல் 2021

கடைசிக் கடிதம்

     நண்பர்களே, வயது 56 ஐ கடந்து விட்டது,

     ஆனாலும் இந்த 56 ஆண்டுகளில் கற்றுக் கொண்டது குறைவுதான்.

     அனுபவமும் சிறிதுதான்.

     பலமுறை பணி ஓய்விற்குப் பிறகான வாழ்க்கையினை எண்ணிப் பார்ப்பேன்.

     காலை முதல் இரவு வரை நேரம் எப்படி நகரும்?.

     இரவில் உறக்கம் வருமா? என மனதிற்குள்ளேயே யோசித்துப் பார்ப்பேன்.

    

14 ஏப்ரல் 2021

சோழ இலங்கேசுவரன்

 


     இலங்கை.

     இந்தியா.

     இந்தியாவிற்கும் இலங்கைக்குமானத் தொடர்பு என்பது, வரலாற்றிற்கும் முந்தைய கால கட்டத்திலேயே தொடங்கிய உறவாகும்.

    

04 ஏப்ரல் 2021

கம்பனுக்கு ஒரு கடிதம்

 


மொழிகளுக்கு மூத்தவளே

முருகனுக்குப் பிடித்தவளே.

இரு விழிகளுக்குள் வந்து

வெளிச்சம் கொடுத்தவளே.

நித்தமும் உயிர்ப்பவளே

நீரைப் போல் எளியவளே

உத்தமர் காந்தியையும் – உனை

எழுத வைத்தவளே.